Foreningens arbejde

Foreningens formål

 

At beskytte naturen ved Hesbjerg-kilen med henblik på at bevare og fremme biodiversiteten i området samt bevare den landskabelige skønhed i området.

Foreningens ledelse

 

Foreningen består af en bestyrelsen, der arbejder frivilligt i foreningen. I bestyrelsen sidder beboere og lodsejere, der i årtier har sikret og stadig sikrer de tiltag, der opfylder foreningens formål.

 

Foreningen er stiftet den 30. oktober 2017, som følge af et ønske om at koordinere indsatsen på tværs af lodsejere, og en fortsættelse af årtiers arbejde for naturen, men nu som en koordineret indsats for naturens bevarelse i Hesbjergkilen.

 

Medlemmer

 

Foreningens medlemmer er beboere og lodsejere i og nær Hesbjergkilens område. Blandt vores medlemmer er virksomheder og foreninger, der støtter op om vores formål, og med særlig interesse i at beskytte naturen ved Hesbjergkilen.

Vi kommunikerer med vores medlemmer via dette website og ved den årlige generalforsamling.

 

Hvis du ønsker at blive medlem, så er du velkommen til at kontakte os via oplysningerne her på siden.

Alle billeder © Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten i Hesbjergkilen

Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten i Hesbjergkilen