Fakta om Hesbjergkilen

Hesbjergkilen er et grønt område på kanten mellem den vestlige del af Odense kommune og østlige del af Assens Kommune. Naturen består af både skov, enge, moser og overdrev. Skovene i området er overvejende løvskove. Der er et rigt dyre og fugleliv, bl.a. ses både harer og dådyr såvel som ravne, ugler, grønne spætter, kærhøg med mange flere.

 

Lodsejerne og beboerne i området har en stor kærlighed til naturen, og har gennem flere årtier gjort en aktiv indsats for at sikre gode levesteder for dyr, fugle og flora. Beskyttelsen ligger både i den løbende pleje af naturen og at holde naturen uforstyrret for mennesker. Det har bl.a. betydet, at engperlemorsommerfuglen fortsat trives i området såvel som lyng på toppen af Dyred Banke.

 

De over 25 kilometer offentlig tilgængelige stier i skovene ved Hesbjergkilen er reguleret af Naturbeskyttelsesloven. Der er adgang for offentligheden via offentlig vej igennem Hesbjerg Skov og til Dyred Banke. Det betyder, at du mellem klokken 6 morgen til solnedgang må gå på veje og stier, cykle på veje og grusstier (ikke i skovbunden) og have din hund i snor. Vi har meget naturfølsom og uforstyrret natur ved Hesbjergkilen, som lodsejerne og beboerne i årtier har taget godt vare på, og som du også kan passe på.

En fremtidig bevarelse

- baseret på et privat og frivilligt initiativ af lodsejere og beboere på egnen.

Hvem er vi?

 

Vi er lodsejere og beboere i Hesbjergkilen og nære omegn.Vi har fokus på at beskytte egnens natur, bevare og fremme biodiversiteten samt bevare den landskabelige skønhed i området.

Naturen i Hesbjergkilen har igennem årtier netop været beskyttet, og biodiversiteten er rig og med en landskabelig skønhed grundet beboernes og lodsejernes kraft og vilje til naturen.

Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten ved Hesbjergkilen

Alle billeder © Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten i Hesbjergkilen

Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten i Hesbjergkilen